رد کردن لینک ها

آزمایش ESR چیست و بالا و پایین بودن آن بیان کننده چیست؟

آزمایش (ESR)، سرعت رسوب گلبول های قرمز را اندازه گیری می کند، به این ترتیب گلبول های قرمز به سرعت در پایین یک نمونه خون ته نشین می شوند. پزشکان نمی توانند از نتایج این آزمایش برای تشخیص یک بیماری خاص استفاده نمایند، زیرا بسیاری از بیماری های مختلف می توانند باعث ERS بالا یا پایین شوند. پزشکان آزمایش ESR را یک آزمایش غیر تخصصی می نامند، زیرا تنها وجود یا عدم وجود فعالیت های التهابی در بدن را تایید می کند. پزشکان به طور معمول از دیگر تست های آزمایشگاهی، یافته های بالینی و سابقه سلامتی فرد در کنار نتایج آزمایش ESR برای تشخیص استفاده می کنند. التهاب معمولا در نتیجه بیماری های اساسی مانند: عفونت، سرطان، یا بیماری خود ایمنی بدن ایجاد می شود. پزشکان همچنین از آزمایش ESR استفاده می کنند تا ببینند که چگونه بیماری هایی مانند موارد زیر، در حال پیشرفت هستند یا به درمان پاسخ می دهند.

بازگشت به بالای صفحه