رد کردن لینک ها

اتاق بازرگانی خواستار توقف تصويب قانون تجارت شد

اتاق بازرگانی

خطر ورود ۱۵۰هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه!!!

مسعود خوانسارى، رييس اتاق بازرگانى تهران:

سهم پول از نقدینگی به ۱۵درصد افزایش یافته و این به معنای آن است که گرایش از سپرده‌های بلندمدت بانکی به سمت سپرده‌های کوتاه مدت بیشتر شده است؛ به  این صورت که ۱۵۰هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت کاسته شده و این امکان وجود دارد که به سمت سوداگری رفته باشد.

ميزان واردات امسال یعنی سال 1398 حدود ۱۷میلیارد و ۷۳۹میلیون دلار بوده که ۷درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما این مقدار از کاهش  عمدتا در ارتباط با واردات از چین، کره جنوبی و فرانسه بوده است.

قانون تجارت در کشور به عنوان یک قانون مادر مطرح می‌شود، ضمن اینکه همه ی  افرادی که در کسب و کار دستی دارند، به تک تک مواد آن مشرف هستند، پس تصویب این قانون در یک ضرب العجل منطقی نیست.

از مجلس می‌خواهیم که تصویب این قانون را متوقف نماید.

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی