رد کردن لینک ها

اثر شهادت شهود در اثبات وقفیت

اثر شهادت شهود در اثبات وقفیت

عده ای بر موقوفه بودن یک قطعه زمین گواهی داده اند؛ و گواهی آنها مسجل شده است؛ آیا این گواهی برای موقوفه دانستم قطعه زمین مزبور کافی است؟

پاسخ: در این مورد میبایست به فتوای رهبری توجه کرد: «اگر در میان افرادی که اعتراف به وقفیت مورد نزاع نموده اند؛ دو‌نفر مرد عادل وجود داشته باشد، که اقرارشان به وقفیت شهادت بر وقفیت تلقی شود و یا در میان اهالی محل شایع مفید علم و اطمینان بر وقفیت مورد نزاع حاصل باشد و یا مورد نزاع سوابق عمل به وقفیت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذینفع در این باره داشته باشد وقفیت آن شرعا ثابت است و باید احکام و آثار وقف بر آن بار نماید»

نحوه عزل یا ممنوع المداخله کردن یا ضم امین کردن متولی مخصوص

پرسش: نحوه عزل یا ممنوع المداخله کردن یا ضم امین کردن متولی مخصوص چگونه است؟

پاسخ: با توجه به ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب ۶۳ بنظر میرید دلایل امر باید جهت بررسی و اظهار نظر به شعبه تحقیق ارسال شود، اگر نظر شعبه تحقیق ، حسب مورد دایر بر عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن باشد اعلام می‌شود. سپس اداره اوقاف مربوط باید این اظهارنظر را که در حکم یک نظریه کارشناسی موثق است، ضمیمه دادخواست کند و آنرا حسب مورد به خواسته عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن تقدیم دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یعنی متولی مورد نظر نماید. ماده ۷ بر ضمانت اجرای ماده ۷۹ قانون مدنی افزوده است، ضم امین به این معناست که یک شخص حقیقی یا حقوقی که البته بیشتر شخص حقیقی است به همراه متولی مشترکا به اداره موقوفه میپردازد از سوی دیگر هر متولی معزول ممنوع المداخله در تولید است اما ممنوع المداخله بودن الزاما به معنای معزول بودن او نیست.

حکم موقوفه به هنگام انتفای هدف یا موقوف علیهم

پرسش: شخصی یکی از املاک مهمش را بر اولاد خود وقف کرده است، و سال‌ها به وقف عمل شده است. در حادثه زلزله همه موقوف علیهم از بین میروند، مال موقوفه و خود واقف باقی هستند. آیا موقوفه از وقفیت خارج می‌شود؟

بطور کلی در این که بعد از انقطاع و انتفای هدف یا انقراض موقوف علیهم تکلیف موقوفه چیست و آیا مورد وقف به ملکیت واقف یا ورثه او باز میگردد یا در موردی که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف علیهم می‌رسد یا نه، یا این که باید همچنان موقوفه دانست و مانند موقوفات مجهول المصرف یا متعذرالمصرف با آنها رفتار کرد اتفاق نظر وجود ندارد و قانون مدنی هم ساکت است

ماده ۸ قانون تشکیلات اوقاف باید قایل به این نظر بود که در صور مذکور منافع مال وقف باید همچنان در امور خیریه صرف شود . امور خیریه نیز در ماده ۹۱ قانون مدنی آمده است ولی ماده ۸ مصادیق آنرا در راه معارف اسلامی و عمران موقوفات تجویز نموده است. بنظر می‌رسد که این امر نزدیک ترین وسیله برای اجرای قصد واقف است. ضمن آنکه چون عین موقوفه از ملکیت واقف خارج گردیده است امکان برگشت آن نیز وجود ندارد.

نویسنده نادر کیانی وکیل پایه یک دادگستری

نظرات

 1. ارسال نظر

  If your computer does not have enough video memory to properly render objects displayed on the screen, the game will be slower to respond and appear laggy. For online games, low video memory can result in very slow game performance and lag because the computer has trouble rendering the game graphics. You can play our games on desktop mobile devices. That includes everything from desktop PCs, laptops, and Chromebooks, to the latest smartphones and tablets from Apple and Android. If you want to enjoy games on your Browsers like Chrome, Mozilla, Opera, etc…, then read more to know Top & Best Browser Games You Should Play in 2020. Here you can also Download 2DS Emulator For Android for free. Hello Happy to see all through this new topic and I consider the topic is way to contact with you guys and I will explain in easy way that a normal people with minimum knowledge can solve the issue with the help of this article.
  https://www.sportsgossip.com/community/profile/susieodriscoll/
  Ok how about a card game Love Letter In-home warranty is available only on select customizable HP desktop PCs. Need for in-home service is determined by HP support representative. Customer may be required to run system self-test programs or correct reported faults by following advice given over phone. On-site services provided only if issue can’t be corrected remotely. Service not available holidays and weekends. I’d like suggestions for games that are free, easy to learn, and probably browser-based. Since we’re still trying to get to know each other, they’d ideally involve more energetic talking, kind of like Werewolf. More low-key, cerebral games would still be appreciated, though.

  پیوند یکتا
 2. ارسال نظر

  Internal Revenue Service. “Interest on Home Equity Loans Often Still Deductible Under New Law.” Accessed May 11, 2020. Juan dela Cruz – principal borrower A home improvement personal loan, on the other hand, is an unsecured loan, so the lender takes on additional risk. As such, personal loans have higher interest rates than those for home equity loans depending on your credit score. A higher interest rate means you will make larger interest payments over the life of the loan. When you take out a home equity loan on a paid-off house, you’ll have to check off the same boxes you would for a traditional mortgage. Lenders will make sure your home’s value can support the amount you want to borrow. Additionally, lenders will review your financial information to make sure you can afford the loan. https://tyrannyforever.com/community/profile/shannaharding0/ If you haven’t yet looked into virtual payments for your business, now may be the perfect time to explore. Talk with one of our consultative experts to learn about how to pay your vendors with single-use virtual card payments. Please stand by, while we are checking your browser… To add a bank account, you’ll need to start sending money first. Virtual Cards can be used at any merchant location accepting MasterCards / Visa Cards online, without any difference from a regular plastic card Chime says: “Round Ups automatically round up debit card purchases to the nearest dollar and transfers the round up from your Chime Spending Account to into your savings account. Save When I Get Paid automatically transfers 10% of your direct deposits of $500 or more from your Spending Account into your savings account.”

  پیوند یکتا

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی