رد کردن لینک ها

تغییرات تعرفه های سال 99

🔹 تصویب جدول تعرفه ها و حقوق ورودی کالاهای وارداتی جهت اجرا در سال ۱۳۹۹

🔻 464 ردیف تعرفه مشمول حذف ،ایجاد، افزایش یا کاهش حقوق ورودی شده است

🔹 با رعایت ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات. از ابتدای سال 99 قابل اجرا می باشد

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی