رد کردن لینک ها

توجه به نکته ای قبل از مهاجرت

توجه به نکته ای قبل از مهاجرت

🔹به هر کشوری که مهاجرت می کنید قبل از مهاجرت به نکته ای توجه کنید : رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ٢٠١٠ در آن کشور

🔹چرا باید رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ٢٠١٠ برای شما مهم باشد ؟

🔹برای پاسخ به این پرسش ابتدا به رشد نقدینگی در چهار کشور ذیل نسبت به سال ٢٠١٠ توجه شود :

امریکا : ۶۴ درصد
گرجستان : ٢٢۶ درصد
ترکیه : ٢٢٨ درصد
ایران : ۴٩٨ درصد

🔹اگر رشد نقدینگی در یک کشور بیشتر از رشد نقدیتگی در امریکا باشد ، تورم در آن کشور بیشتر از تورم در امریکا خواهد بود و اگر تورم در یک کشور بیشتر از تورم در امریکا باشد ؛ دیر یا زود پول ملی آن کشور در مقابل دلار سقوط می کند

🔹علت افزایش نرخ دلار در ایران ، گرجستان و ترکیه بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در این سه کشور نسبت به آمریکا بوده است

🔹ایرانیانی که به گرجستان و ترکیه مهاجرت کردند و به سبب سقوط ارزش پول ملی این دو کشور به شدت زیان کردند به سبب رشد بالای نقدینگی در این دو کشور بود

🔹البته تنها لحاظ یک عامل برای مهاجرت خطاست اما ابتدا به این عامل توجه شود و در صورتی که آن کشور با این عامل مشکلی نداشت سراغ عوامل دیگر بروید

🔹اگر به رشد نقدینگی نسبت به سال ٢٠١٠ توجه نشود در موج تورم ایجاد شده متناسب با کاهش ارزش پول ملی آن کشور ، بخشی از دارایی خود را از دست می دهید.

نویسنده نادر کیانی بازرگان و وکیل دادگستری

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی