رد کردن لینک ها

در مبارزه با کالا و ارز بازنگری شود

رئیس قوه قضائیه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

فرآیند مبارزه با کالا و ارز باید مورد بازنگری قرار گیرد تا انتظارات مقام معظم رهبری محقق شود.
مرزبان واردات و صادرات، گمرکات هستند و باید تمام واردات و صادرات به صورت نظام‌مند انجام شود.
همه سازمان‌ها برای خود گزارشاتی دارند و هر کدام آمارهایی را ارائه می‌دهند اما این آمارها با اوضاع بازار قابل تطبیق نیست و وضع موجود با وضع مطلوب فاصله دارد که این فاصله باید کم شود.
اموال و کالاها یا متعلق به مردم است و یا متعلق به دولت و این اموال نباید در انبارها بمانند و فرسوده شوند لذا باید در انبارها و انبارداری هم بازنگری شود.

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی