رد کردن لینک ها

روسیه از پیشرفت ساز و کار اینستکس استقبال کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:
🔹 ما زمانی که این ساز و کار ایجاد شد از آن استقبال کردیم و امروز نیز از توسعه آن ابراز خرسندی می کنیم.
🔹 بدیهی است پیشرفت در کار اینستکس به  همکاری‌ها با ایران و توسعه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی قانونی با این کشور در شرایط فشار تحریمی از طرف آمریکا کمک می‌کند.
🔹ما این واقعیت را درک می کنیم که ایجاد ساز و کارهای موثر که امکان از بین بردن تاثیرات تحریم های غیرقانونی آمریکا را می دهد، برای اتحادیه اروپا کار دشواری است.
در چنین وضعیتی می‌توان امیدوار بود که فعالیت اینستکس افزایش می‌یابد و امیدهایی که به آن به عنوان ابزار فعال ضدتحریمی جهانی بسته شده است را برآورده می‌کند.

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی