رد کردن لینک ها

قابل توجه کلیه صادرکنندگان حقیقی و حقوقی

١. حفظ و امنيت شناسه ملي و کد ملي، امري است بسيار مهم و ضروري.

٢. جهت جلوگیري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و بروز هرگونه مشکل مالياتي، مرتبا تمامي فاکتورهاي خرید و بارنامه هاي داخلي خود را از سامانه جامع تجارت ایران به نشاني ntsw.ir چک و سپس تأييد و يا در صورت مغايرت، حتما ابطال نماييد.

٣. سايت سامانه جامع امور گمركي جمهوري اسلامي ايران (پنجره واحد تجارت فرامرزي) epl.irica.ir را حتما به صورت هفتگي كنترل نموده و صحت مندرجات را با فعاليتهاي صادراتي و يا وارداتي خود مخصوصا نوع جنس، وزن و ارزش كوتاژ، مطابقت دهيد.

٤. درصورت در اختيار گذاشتن اطلاعات ورود به سامانه گمرك به ساير افراد، مرتبا رمز خود را تغيير دهيد.

٥. به پيامكهاي خود بسيار دقت كنيد.

و يادمان نرود، صادركنندگان خوش حسابي كه به موقع نسبت به رفع تعهدات ارزي خود اقدام نموده اند، همواره از ضريب صفر مالياتي بايد برخوردار باشند و اين حق صادركنندگان است.

🌏 پويش ملي صادرات
صادرات، شكوه تجارت بين الملل

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی