رد کردن لینک ها

مقاله ی مدیریتی ( روش بازاریابی برای کسب و کار های کوچک با سرمایه کم )

هرشرکت تجاری ، رستوران ، دفتر حقوقی ، بیمارستان، کارپرداز ساختمانی، فروشگاه سخت افزار و مجموعه تفریحی ،براساس توانایی جذب مشتری و فروش است که به حیاتش ادامه میدهد و پیشرفت میکند . به عنوان یک کارآفرین از بین تمام مهارت هایی که میتوانید پرورش دهید هیچ کدام اساسی تر از یادگرفتن توانایی خوب فروختن نیست . مدیرعامل سازمان ها و حتی مدیران ارشد اجرایی میتوانند اگر به بازاریابی آشنا باشند کارشان را جلو ببرند . ولی برای کارآفرین های بی تجربه این طور نیست . شما چاره ای ندارید، سرمایه استخدام یک تیم حرفه ای را برای انجام این کار ندارید . باید با کمترین سرمایه کارتان را شروع کنید . مدام از خودتان بپرسید چطور میشود با کم ترین هزینه بیش ترین مشتری را به دست آورد و اینکه چطور می توان وادارشان کرد به خرید مجدد . حاصل جواب این سوال ها چیزی است که ما به آن میگوییم استراتژی فروش بهینه . استراتژی فروش بهینه تان ترکیبی است از رسانه ی تبلیغاتی ، متن تبلیغاتی و پیشنهادات اولیه و نهایی تان . چیزی که دنبالش هستید روشی است که بیش ترین سود بلند مدت را داشته باشد که اغلب یعنی داشتن بیش ترین تعداد مشتری با ارزش ؛ یعنی افرادی که خریدار محصولات شما هستند و میتوانند بعد از گذشت چند سال به خریداران محصولات اصلی تان تبدیل شوند .

.

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی