رد کردن لینک ها

ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر چک های قدیم و جدید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر چک های قدیم و جدید

شماره نظریه : 7/98/1436
شماره پرونده : ح 6341-88-89
تاریخ نظریه : 1398/12/25

پرسش
در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک 1397/8/12ضابطه قانونی جدیدی در مورد رفع سوء اثر از حساب پیش‌بینی شده است.آیا ضابطه مذکور برای رفع سوء اثر از چک شامل چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون برگشت خورده‌اند می‌شود؟
به عنوان مثال چنانچه چکی سه سال قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه جدید قانون صدور چک برگشت خورده باشد، آیا بلافاصله بعد از
لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابل رفع سوء اثر خواهد بود؟

پاسخ
با عنایت به اطلاق عبارت «گواهی عدم پرداخت» در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر از چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت است.
بنابراین بین چک‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با چک‌های فعلی تفاوتی وجود ندارد.

نظرات

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی