رد کردن لینک ها

واردات و صادرات کالاها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود

نمایندگان مجلس در جلسه یکشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۲ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران به قلمرو گمرکی و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.

طبق تبصره ۱ این ماده کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مودیان حقیقی خریداری، تحویل یا تولید می‌شود در صورتیکه برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتیکه عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

طبق تبصره ۲ این ماده معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب و مشمول مقررات این قانون است.

طبق تبصره این ماده قبوض آب، برق، گاز و مخابرات، بیمه نامه‌های صادره توسط شرکت‌های بیمه یا شعب و نمایندگی‌های آنها و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی