رد کردن لینک ها

وقف در ایران یا تراست در امریکا و اروپا

وقف در ایران یا تراست در امریکا و اروپا:

تراست رابطه ای ست ک به موجب آن شخصی بنام تراستی برا اساس قواعد انصاف مجبور ب نگهداری مال ب نفع برخی از اشخاص یا اهداف مجاز قانونی باشد

در این روش تراستی بهره مند از منافع واقعی و متعلقه به مال نخواهد شد بلکه ذینفع از منافع بهره مند شده و یا منافع در جهت اهداف موسس مورد استفاده خواهد شد
چون مصالح، یا موجد تراست عمومی و
خیریه؛ در موضع رساندن نفع به بخشی یا تمامی افراد جامعه است؛ در نتیجه بدیهی است که مالکیت مال را از خودش سلب و فک کند و آن را به تراستی که امین و مسئول اداره مال است منتقل و واگذار کند، در این حالت اگرچه تراستی برا اساس مقررات کامن لا، مالک قانونی مال می شود اما چون بایستی منافع حاصل از آن را به ذینفع یا ذینفع ها تسلیم کند، در این حالت ذینفع یا ذینفع ها مالک منافع خواهند بود نه مالک عین یا اصل مال و این برداشت که در تراست دوگانگی مالکیت وجود دارد مقرون به واقع نیست زیرا مالکیت قانونی تراستی مبتنی بر اصول کامن لا و مالکیت ذی نفع یا ذینفع ها بر اساس انصاف و نسبت به منافع است

امروزه تراستی، به نمایندگی از موجد تراست، حقوق و اموال تراست را به نفع ذی نفع ها نگهداری می‌کند و جزء دارایی وی به حساب نمی آید ، به همین جهت علاوه بر آنکه اموال تراست را بستانکاران شخصی تراست نمیتوانند برای مطالبات خودشان تامین و‌توقیف کنند به طریق اولی اموال موضوع تراست قابل توارث نیز نیست

تراست خاص و تراست عام:

وقف خاص بطور عمده ناظر به افراد خاص و… می‌باشد بی آنکه مشخصات آن از قبل مشخص باشد

تراست خاص نیز همانند وقف خاص ناظر به افراد خاص و محصور است

در تراست عام تعداد ذینفع همانند وقف خاص در سند تراست ذکر می‌شود با این فرق که در پاره ای از موارد گروهی مشخص از کارکنان یک سازمان ذینفع قرار میگیرند

در وقف عام علی الاصول موقوف علیهم غیر محصور است

فوت واقف و فوت تراستی:

با فوت تراستی سمت تراستی متوفی زایل و اگر طبق نظر مصالح چند نفر بعنوان تراستی معین شده و مال موضوع تراست ب آنها منتقل شده باشد عنوان وی بر طبق حق شفعه ب بقیه تراستی ها منتقل می‌شود

نادر کیانی

بازرگان و وکیل پایه یک دادگستری

برای مشاوره رایگان خدمات بازرگانی و حقوقی با شماره زیر پیام یا تماس بگیرید

09126406296

نظرات

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی