رد کردن لینک ها

پلیس امنیت اقتصادی در فرآیند صادرات و واردات ورود نمی کند

صادرات و واردات

“حد وظایف پلیس امنیت اقتصادی مشخص شد”

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پلیس امنیت اقتصادی در یگان‌های حفاظت بنادر و گمرک دخالتی نخواهد کرد.
عبدالله هندیانی‌ در گردهمایی اجرایی‌سازی شیوه نامه نحوه استقرار و پلیس امنیت اقتصادی در مبادی دریایی‌‌ بیان کرد: اجرای دستورالعمل استقرار و فعالیت پلیس در مبادی رسمی، یک تجربه جدید در پیشگیری و مبارزه با قاچاق است.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: رویکرد این ستاد، تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی کشور است و قصد نداریم با دخالت در امور تخصصی سازمان ها، مانع و ایستگاهی در فرآیند تجاری ایجاد کنیم.
وی ‌فرآیند مبارزه با قاچاق را ‌اقدامات پیش از مبادی، کنترل مبادی رسمی، کنترل موثر مرزها، کنترل مسیرهای حمل، انبارش و توزیع کالا و سطح عرضه عنوان کرد.

هندیانی اهداف کلی اجرای دستورالعمل استقرار پلیس ناجا در مبادی ورود و خروج کالا را ‌کاهش آسیب پذیری، پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان یافته و شناسایی بسترهای شکل‌گیری قاچاق کالا به منظور کنترل و رفع خلا‌ها برشمرد و افزود: پلیس امنیت اقتصادی ناجا در یگان‌های حفاظت بنادر و گمرک هیچ دخالتی نخواهد کرد.

‌در ادامه این نشست، ابراهیم نقدی، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران، استقرار پلیس در مبادی رسمی در شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر کشور را بسیار مهم و راهگشا عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط حساس جنگ اقتصادی به برنامه‌ریزی دقیق در راستای اهداف واقعی نیاز داریم، گفت: هدف اصلی در فرآیند استقرار پلیس امنیت در مبادی رسمی، کم کردن ایستگاه‌ها در حوزه تجارت و تسهیل ورود و خروج کالای عبوری است.
مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: بیشترین نگاه در این رویکرد، کنترل‌های سیستمی‌، نرم افزاری و نامحسوس است.
‌در ادامه جلسه سردار محمد رضا مقیمی، رئیس‌ پلیس امنیت اقتصادی ناجا، هدف از تشکیل‌، راه‌اندازی و استقرار پلیس گمرک را پشیبانی از فعالیت اقتصادی در کشور ‌از طریق پیشگیری و سپس مقابله با قاچاق کالا عنوان کرد.

وی اضافه کرد: عدم دخالت پلیس گمرک در فرآیند واردات و صادرات، پایش و رصد سیستمی و کاهش کنترل‌های مانع و آشنایی کارکنان پلیس گمرک با فرآیندها و رویه‌های بندری و گمرکی از جمله الزامات تحقق هدف در اجرایی‌سازی استقرار ناجا در مرزهای ورود و خروج کالا است.

در این جلسه همچنین محمد علی حسن زاده،معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: بر اساس رویه‌های موجود و بر اساس قانون گمرکی، مقرر شد نیروی انتظامی در فرآیندهای جاری بنادر چون صادرات و واردات، هیچ گونه ورودی نداشته باشد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر افزود: با اجرا و استقرار ناجا در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، مقرر شد کنترل‌های موازی از سوی دریابانی و گلوگاه‌های بین شهری برداشته شود.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی