رد کردن لینک ها

چک برگشتی فاقد شکایت

چکهای برگشتی فاقد شکایت

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، از اول آبان 98، کلیه چکهای برگشتی فاقد شکایت پس از 3 سال رفع سوءاثر می شوند

دکتر یاسر مرادی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن کلیه بانکها از اول آبان 98 مکلف به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی فاقد شکایت ، 3 سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند.

خسـارت تـأخیر تـأدیه در چک با صـدور گواهی عـدم پرداخت بانک و از زمان تاریخ سررسید چک به خواهان تعلّق میگیرد و اعلام آمادگی بعدی برای پرداخت وجه چک به وسیله اظهارنامه موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمی شود

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی